Kartun JP 22-05-09 – Burung

OM PIMPAH – Karya : Abu Dzarin – Kaliwungu Kendal

Om O’O – Karya : A. Kholid – Demakl

NDOLLYS – Karya : Budi Santoso – Kaliwungu Kendal

KAMSO – Karya : Khamidi – Pemalang

BONGKREX – Karya : Imam Bahri – Semarang

Author:

Share This Post On

Submit a Comment