Lik Jabrik terlalu ngotot tuk mudik

LIK JABRIK – Karya : Ikhsan Dwiono – Semarang

GLODAK – Karya : Khoiril Mawahib – Kaliwungu, Kendal

Om O’O – Karya : A. Kholid – Demakl

Leave a Comment