World Cup Cartoon, 16 Juni 2010

KOMPAS edisi Rabu, 16 Juni 2010

Karya : M. Nasir

Karya : M. Rahmat

Author:

Share This Post On

2 Comments

  1. Ha, ha, boleh gan seruan GOL nya pake kek gituan 😀

  2. aku yakin, miftah bisa bikin gituan…. pake asep rokok … hahahaha…

Submit a Comment