Ramadhan cartoon part 2

Kartun Tabloid Bola edisi 30 Agustus 2010

Karya : Evan – Buka bersama atlit panahan

Karya : Dzarr – Petinju mudik

Karya : Dais.us. – Gadai sabuk buat mudik

Karya : Nazar – Buka Puasa bersama golf

Karya : Khoiril Mawahib – Karate

Posted in: Tabloid Bola

Comments are closed.