Bugil, mungkin sebuah kata yang sangat erat hubungannya dengan Pak Dhe Porno.. Ndak tahu deh, itu Bugil anak kandung atau anak pungut.. yang jelas, bugil sendiri sebenarnya tidak mempunyai masalah. Asalkan memang berada di tempat yang tepat,