Menyegerakan berbuka puasa adalah salah satu ajaran agama Islam. Rasululloh saw. bersabda, Alloh berfirman, “Yang paling Kucintai dari hamba-hamba-Ku (yang berpuasa) adalah yang paling cepat berbuka puasa” (HR. at-Tirmidzi) Begitu matahari terbenam, seseorang yang berpuasa dianjurkan untuk