Bahayanya Riya’

Baginda SAW bersabda yang bermaksud: Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Dajal? Kami katakan: Tentu. Baginda bersabda: Riak, syirik yang tersembunyi iaitu apabila seseorang mengerjakan solat lalu dia menyempurnakan solatnya apabila mengetahui seseorang memandangnya. (Hadis Riwayat Ibnu Majah) Riak ialah menampakan ibadah dengan niat mendapat perhatian atau pujian manusia. Menampakkan amal … Read more Bahayanya Riya’

Cara menyeberang rel KA yang aman

Jika di Perusahaan terdapat SOP – Standar Operasional Prosedur – maka dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada juga aturan sejenis, namun tidak tertulis. Contohnya : Prosedur bertamu : mengenakan pakaian yang pantas dan sopan, mengucapkan salam terlebih dahulu,? tidak masuk rumah sebelum dipersilakan oleh tuan rumah, dll. Prosedur Mandi : memperhatikan lokasi tempat mandi, mencopot pakaian, … Read more Cara menyeberang rel KA yang aman

Page 4 of 12
1 2 3 4 5 6 12