Free Kick = Tendangan Bebas. Inilah makna tersurat dan tersirat yg ditangkap oleh si gundul… So, mou nendang sambil tiduran kek.. mo nendang sambil makan soto tangkar kek.. mo nendang pake guling0gulingan kek.. boleeeh… jadi, kalo si