Bahayanya Riya’

Baginda SAW bersabda yang bermaksud: Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Dajal? Kami katakan: Tentu. Baginda bersabda: Riak, syirik yang tersembunyi iaitu apabila seseorang mengerjakan solat lalu dia menyempurnakan solatnya apabila mengetahui seseorang memandangnya. (Hadis Riwayat Ibnu Majah) Riak ialah menampakan ibadah dengan niat mendapat perhatian atau pujian manusia. Menampakkan amal … Read more

Page 1 of 4
1 2 3 4