Peluang, sebenarnya ada disekitar kita. Yang diperlukan adalah feeling dan kejelian untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang menguntungkan. Tidak mudah, memang.. Namun dengan kesungguhan hati untuk berusaha mencari peluang tersebut, Insya Allah anda akan menemukannya… Contohnya seperti pereli