Hantu muka rata

Bicara tentang hantu, ada bermacam-macam hantu. Di tanah Jawa dikenal dengan sebutan jagating lelembut,di antaranya : gendruwo, dhemit, wedon, brekasakan, iblis, sundel bolong, kemamang, thuyul, jim, setan, peri, prayangan, ilu-ilu, banaspati, engklek-engklek, waru dhoyong. Di Dunia perfileman kita,? ada hantu jeruk purut, si cantik... more →
Posted in: Warta Kota