Tablod Bola edisi 26 Juli 2010 Karya : Ricky – Sadel Karya : Kham – Sakit perut Karya : Nazar – Stang dan sadel Karya : Partono – finish line Karya : A. Cholid – roda lepas