Kartun Tabloid Bola edisi 30 September 2010 Karya : Ricky – Banjir dan  tas stick golf Karya : Nazar – Sepatu golf Karya : Evan – Telur golf Karya : Ashady – Nyangkut di awan Karya :