Carut marutnya UN tahun 2013

Pelaksanaan Ujian Nasional dari tingkat SD, SMP dan SMA sudah selesai. Banyak sekali PR yang yang mesti dikerjakan oleh Kemendiknas dalam kaitannya dengan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini. Distribusi yang terlambat dan jeleknya kualitas kertas adalah salah satunya. Namun lebih daripada itu, esensi dari pelaksanaan UN sendiri masih menimbulkan polemik di masyarakat, perlu … Read more