Jawa Pos Edisi 22 September 2009 GLODAK – Karya : Khoiril Mawahib – Kaliwungu, Kendal HAHEHO – Karya : Supriatin – Bojonegoro KECIPUL – Karya : Endrat Dwi Maryanto – Gresik MLETHOT – Karya : Darsono –