BONGKREX – Karya : Imam Bahri – Semarang DON MEONG – Karya : Rosyid – Bogor KACRIT – Karya : Umar Alfian – Surabaya GAGERR – Karya : Zaenal Abidin – Kaliwungu Kendal KAMSO – Karya :