Jawa Pos Edisi 28 Pebruari 2010, Kartun Tema : BANJIR – (The flood ) Karya : Bambang HR – Kediri Karya : Sjahidul Hag Chotib – Madura Karya : Tri Agus – Jember Karya : A. Cholid